Funny pictures

Funny pictures

Funny pictures

Responsive image

Simpelveld - Limburg

Simpelveld - Het dorp zelf is gelegen in het Eyserbeekdal, het beekdal van de Eyserbeek, die bij het zuidelijker gelegen dorp Bocholtz ontspringt. Dit dal kent steile hellingen, met boven op de heuvelplateaus weidse uitzichten. Breng ook een bezoek aan het oude station met haar oude perron.

Simpelveld - Limburg

Simpelveld - The village itself is located in the Eyserbeekdal, the stream valley of the Eyserbeek, which rises at the southernmost village of Bocholtz. This valley has steep slopes, with panoramic views on top of the hill plateaus. Also visit the old station with its old platform.

Simpelveld - Limburg

Simpelveld - Le village lui-même est situé dans l'Eyserbeekdal, la vallée du ruisseau de l'Eyserbeek, qui prend sa source dans le village le plus au sud de Bocholtz. Cette vallée a des pentes abruptes, avec des vues panoramiques au sommet des plateaux des collines. Visitez également l'ancienne gare avec son ancien quai.

Responsive image

Saint-Rémy-de-Provence

De tafel gedekt voor een gezellige avond met de familie.

De stad, die al sinds de prehistoriebewoond is, is vernoemd naar Sint Remigius onder de Latijnse naam Villa Sancti Remigii. Van mei 1889 tot mei 1890 was Vincent van Gogh patiënt in het Saint-Paul Asylum in Saint-Rémy-de-Provence en schilderde hij enkele van zijn meest memorabele werken, waaronder De sterrennacht, waarin de stad wordt belicht.

Saint-Rémy-de-Provence

Set the table for a pleasant evening with the family.

The city, which has been inhabited since prehistoric times, is named after Saint Remigius under the Latin name Villa Sancti Remigii. From May 1889 to May 1890 Vincent van Gogh was a patient at the Saint-Paul Asylum in Saint-Rémy-de-Provence and painted some of his most memorable works, including The Starry Night, which illuminates the city.

Saint-Rémy-de-Provence

Mettre la table pour une agréable soirée en famille.

La ville, habitée depuis la préhistoire, porte le nom de Saint Remigius sous le nom latin de Villa Sancti Remigii. De mai 1889 à mai 1890, Vincent van Gogh est malade à l'Asile Saint-Paul de Saint-Rémy-de-Provence et peint quelques de ses œuvres les plus mémorables, dont La Nuit étoilée, qui illumine la ville.

Responsive image

Saint-Rémy-de-Provence

Boom met een sfeerbloemen

Saint-Rémy-de-Provence

Tree with atmospheric flowers

Saint-Rémy-de-Provence

Arbre aux fleurs d'ambiance

Responsive image

Village Eygalieres

We kwamen er toevallig langs, de auto geparkeerd en even slenteren door het dorp. Daar kwamen dit gezellige winkeltje tegen. Eygalières is een klein dorpje op een heuvel in de Alpilles, niet ver van Saint-Rémy-de-Provence. Er is een rustige charme aan dit speciale dorp, hoewel het vaak over het hoofd wordt gezien voor de meer bekende. Het uitzicht vanaf de top is spectaculair Eyglières neem de tijd en struin eens door de schilderachtige paden en de nabijgelegen olijfgaarden en wijngaarden.

Village Eygalieres

We happened to pass by, parked the car and strolled through the village. There we came across this cozy little shop. Eygalières is a small village on a hill in the Alpilles, not far from Saint-Rémy-de-Provence. There is a quiet charm to this special village, although it is often overlooked for the more famous. The view from the top is spectacular. Eyglières take your time and wander the scenic trails and nearby olive groves and vineyards.

Village Eygalieres

Nous sommes passés par là, avons garé la voiture et nous sommes promenés dans le village. Là, nous sommes tombés sur cette petite boutique confortable. Eygalières est un petit village perché sur une colline des Alpilles, non loin de Saint-Rémy-de-Provence. Il y a un charme tranquille à ce village spécial, bien qu'il soit souvent négligé pour les plus célèbres. La vue d'en haut est spectaculaire, Eyglières prend son temps et sillonne les sentiers pittoresques et les oliveraies et vignobles alentours.

Responsive image

Village Cardet

We zouden richting Saint-Rémy-de-Provence gaan, en kwamen deze camping tegen in een prachtige, glooiende omgeving vlakbij de prachtige Cevennen, het was al best druk op de camping, van de vriendelijke mevrouw in het kantoortje mochten we gaan kijken waar we wilde gaan staan met onze vouwwagen. Ons plek waar we gingen staan keek uit over de rivier, we hebben best naar ons zin gehad. Op de foto een poes in het dorp Cardet was net zo verbaasd was als onze hond.

Village Cardet

We were going to go in the direction of Saint-Rémy-de-Provence, and came across this campsite in a beautiful, rolling environment near the beautiful Cevennes, it was already quite busy at the campsite, the friendly lady in the office allowed us to go and see where we wanted to stand with our folding trailer. Our place where we stood looked out over the river, we had a good time. In the photo a cat in the village of Cardet was just as surprised as our dog was.

Village Cardet

Nous allions prendre la direction de Saint-Rémy-de-Provence, et sommes tombés sur ce camping dans un bel environnement vallonné près des belles Cévennes, il y avait déjà beaucoup de monde au camping, la sympathique dame du bureau nous a permis pour aller voir où nous voulions en venir avec notre remorque pliante. Notre endroit où nous nous tenions donnait sur la rivière, nous nous sommes bien amusés. Sur la photo, un chat du village de Cardet était tout aussi surpris que notre chien.

Responsive image

Village Orgon

Deze muurschildering (graffiti) kwamen tegen onder een brug, nabij het station van Orgon. Orgon ligt op loopafstand van Camping La Vallée Heureuse, loop een door de smalle straatjes, maar kijk ook omhoog dan zie jee meer. Orgon is een klein marktstadje aan de oevers van de rivier de Durance, op de grens tussen de Luberon in het oosten en de Alpilles in het westen. Orgon is een zeer oud dorp, waar sporen van de neolithische periode en de Romeinse bezetting zijn gevonden (beelden, munten, begraafplaatsen, enz.). Het kasteel speelde een belangrijke rol in de 13e eeuw, zowel als een bolwerk als een gevangenis, toen het een residentie was van de Tempeliers.

Village Orgon

This mural (graffiti) came across under a bridge, near Orgon station. Orgon is within walking distance of Camping La Vallée Heureuse, walk through the narrow streets, but also look up and you will see more. Orgon is a small market town on the banks of the River Durance, on the border between the Luberon to the east and the Alpilles to the west. Orgon is a very old village, where traces of the Neolithic period and the Roman occupation have been found (statues, coins, cemeteries, etc.). The castle played an important role in the 13th century, both as a stronghold and a prison, when it was a residence of the Knights Templar.

Village Orgon

Cette fresque (graffiti) est tombée sous un pont, près de la gare d'Orgon. Orgon est à distance de marche du Camping La Vallée Heureuse, promenez-vous dans les rues étroites, mais levez aussi les yeux et vous en verrez plus. Orgon est un petit bourg au bord de la Durance, à la frontière entre le Luberon à l'est et les Alpilles à l'ouest. Orgon est un village très ancien, où ont été retrouvées des traces de la période néolithique et de l'occupation romaine (statues, monnaies, cimetières...). Le château a joué un rôle important au XIIIe siècle, à la fois comme place forte et comme prison, lorsqu'il était la résidence des Templiers.

Responsive image

Saint-Rémy-de-Provence

De Markt van Saint-Rémy-de=Provence daar moet je geweest zijn, heerlijke kruiden, mooie groentes en veel oude spulletjes. De Provençaalse markt van Saint-Rémy-de-Provence vindt regelmatig plaats op woensdag. De marktkraampjes zijn doorgaans open vanaf 08.00 uur. Het is gelegen op Place de la République, Boulevard Gambetta, Boulevard Marceau, Rue Lafayette en Place Jules Péllissier, ook plaatselijk bekend als Place de la mairie.

Saint-Rémy-de-Provence

The Market of Saint-Rémy-de=Provence you must have been there, delicious herbs, beautiful vegetables and many old things. The Provencal market of Saint-Rémy-de-Provence takes place regularly on Wednesdays. The market stalls are usually open from 08:00. It is located at Place de la République, Boulevard Gambetta, Boulevard Marceau, Rue Lafayette and Place Jules Péllissier, also known locally as Place de la mairie.

Saint-Rémy-de-Provence

Le Marché de Saint-Rémy-de=Provence vous avez dû y être, de délicieuses herbes, de beaux légumes et plein de choses anciennes. Le marché provençal de Saint-Rémy-de-Provence a lieu régulièrement le mercredi. Les étals du marché sont généralement ouverts à partir de 08h00. Il est situé Place de la République, Boulevard Gambetta, Boulevard Marceau, Rue Lafayette et Place Jules Péllissier, également connue localement sous le nom de Place de la mairie.

Translate Google

Responsive image

Village Gordes

Gordes is ook zo`n stadje dat je niet links moet laten liggen, het is een pareltje. Je komt er van alles tegen. Maar je moet het wel willen zien. Gordes ligt tussen twee geografische oppervlakten en is één van de grootste gemeenten van het gebied met 4.804 hectare. Het noorden wordt bepaald door de zuidelijke rand van het Vaucluse-gebergte. Het hoogste punt van de gemeente (635 meter) ligt in dit gebied, naast la Pouraque en les Trois Termes.

Village Gordes

Gordes is also such a town that you should not ignore, it is a gem. You come across everything. But you have to want to see it. Gordes is located between two geographical areas and is one of the largest municipalities of the area with 4,804 hectares. The north is defined by the southern edge of the Vaucluse Mountains. The highest point of the municipality (635 meters) is located in this area, next to la Pouraque and les Trois Termes.

Village Gordes

Gordes est aussi une telle ville qu'il ne faut pas ignorer, c'est un joyau. Vous rencontrez tout. Mais il faut vouloir le voir. Gordes se situe entre deux zones géographiques et est l'une des plus grandes communes de la région avec 4 804 hectares. Le nord est défini par la bordure sud des monts du Vaucluse. Le point culminant de la commune (635 mètres) se situe dans cette zone, à côté de la Pouraque et des Trois Termes.

More Photos

Responsive image

Camping La Vallée Heureuse

Deze handkar is wat je ziet als de camping opgaat, het staat er te pronken het vraagt om een foto te maken. Camping La Vallée Heureuse ligt in het hart van het regionale Parc van de Alpilles, grenzend aan de Luberon en biedt prachtige standplaatsen in een typisch Provencaalse omgeving. Voor dat je Camping La Vallée Heureuse bereikt kom je langs een natuurmeer, waarin gezwommen en gevist mag worden. Je kunt er bij het barretje een lekker 4 uurtje doen, maar dat betekend niet om al eerder een drankje te doen. De Camping is omringd door majestueuze kalkrotsen.

Camping La Vallée Heureuse

This pushcart is what you see when you enter the campsite, it shows off and asks to take a picture. Camping La Vallée Heureuse is located in the heart of the regional Parc of the Alpilles, bordering the Luberon and offers beautiful pitches in a typical Provencal environment. Before you reach Camping La Vallée Heureuse, you will pass a natural lake, where swimming and fishing is allowed. You can spend a nice 4 hours at the bar, but that does not mean to have a drink before. The Campsite is surrounded by majestic limestone cliffs.

Camping La Vallée Heureuse

Ce chariot est ce que vous voyez lorsque vous entrez dans le camping, il s'exhibe et demande de prendre une photo. Le Camping La Vallée Heureuse est situé au cœur du Parc régional des Alpilles, en bordure du Luberon et propose de beaux emplacements dans un environnement typiquement provençal. Avant d'arriver au Camping La Vallée Heureuse, vous passerez devant un lac naturel, où la baignade et la pêche sont autorisées. Vous pouvez passer 4 heures agréables au bar, mais cela ne veut pas dire prendre un verre avant. Le Camping est entouré de majestueuses falaises calcaires.