Camping Del Ron - Blajoux - Gorges du Tarn - en Omgeving

"What you do not see, you can not capture!"

De Tarn is een rivier in Zuid-Frankrijk die door de regio Occitanie stroomt.

The Tarn is a river in southern France that flows through the Occitanie region.

Camping Del Ron...

Ze ontspringt op het hoogplateau van Mont Lozère in de Cevennen op het grondgebied van Le Pont-de-Montvert op een hoogte van circa 1600 m. De rivier heeft een lengte van 380 km met een gemiddeld debiet van 200 m³/s. Ze mondt uit in de Garonne bij Castelsarrasin. Zij is vooral bekend van de spectaculaire Gorges du Tarn. Bij de stad Millau overspant het Viaduct van Millau de Tarn.

Campsite Del Ron...

It rises on the high plateau of Mont Lozère in the Cevennes in the territory of Le Pont-de-Montvert at an altitude of approximately 1600 m. The river has a length of 380 km with an average flow of 200 m³ / s. It flows into the Garonne near Castelsarrasin. She is best known for the spectacular Gorges du Tarn. Near the town of Millau, the Millau Viaduct spans the Tarn.

Camping Del Ron...

Tarn wordt omringd door de departementen Aveyron, Hérault, Aude, Haute-Garonne en Tarn-et-Garonne. Het departement behoort tot de regio Occitanie. De belangrijkste rivier in het departement is de Tarn. Hieraan ontleent het departement ook zijn naam. De rivier heeft talrijke, diepe, inkepingen geslepen in het landschap, de zogenaamde Gorges du Tarn, met honderden meters diepe dalen en vaak spectaculaire uitzichten.

Campsite Del Ron...

Tarn is surrounded by the departments of Aveyron, Hérault, Aude, Haute-Garonne, and Tarn-et-Garonne. The department belongs to the Occitanie region. The main river in the department is the Tarn. The department also derives its name from this. The river has cut numerous, deep notches in the landscape, the so-called Gorges du Tarn, with valleys hundreds of meters deep and often spectacular views.

Camping Del Ron...

Deze erosie is mogelijk, omdat de bodem van de bovengelegen vlaktes uit zacht kalksteen bestaat. Jaarlijks trekt het gebied vele duizenden toeristen. Deze kloven komen verder voor in de dalen van de Aveyron en de Ardèche. In Amerika noemt men dit verschijnsel Canyons.

Campsite Del Ron...

This erosion is possible because the bottom of the upper plains consists of soft limestone. The area attracts many thousands of tourists every year. These gorges also occur in the valleys of the Aveyron and the Ardèche. In America this phenomenon is called Canyons.

Camping Del Ron

Photo 1 Camping ons plek.
Photo 2 Zicht vanaf de rivier

Camping Del Ron

Photo 3 zicht op de rivier
Photo 4 Vansf de berg mooi uitzicht

Camping Del Ron

Photo 5 Nog een beetje hoger op de berg
Photo 6 Huis in Blayoux

Camping Del Ron

"Het Dorp Blayoux, de Camping Del Ron...

Gorge du Tarn

Camping Del Ron - Blayoux

Gorge du Tarn

Is een kloof gelegen in de regio de Cevennen, niet ver van het Nationaal Park Cevennen in de departementen Lozère en Aveyron in Zuid-Frankrijk. Door de kloof stroomt de Tarn. Deze ongeveer 500 meter diep ingesneden kloof is gelegen tussen twee grote droge kalkplateaus of Causses, te weten de Causse Méjean in het zuidoosten en de Causse de Sauveterre in het noordwesten.

De kloof begint bij Ispagnac en strekt zich stroomafwaarts ruim 50 km ver uit tot aan Le Rozier. Doordat de weg door de Gorges du Tarn zowel halverwege de helling als onderin door de kloof loopt (en niet zoals bij veel andere Gorges bovenaan) krijgt de reiziger het gevoel het binnenste van een stenen wereld te betreden, alsof men is 'opgeslokt' door het gebergte. Voortdurend wordt men er met allerlei steile rotswanden en andere steenmassa's geconfronteerd.

Er kan ook door de kloof gekanood worden en in het smalle gedeelte van de kloof ligt de grot La Mornie. De versmallingen zijn tussen La Malène en Les Détroits.

De bergengten bestaan uit kalksteen, mergel en dolomiet en zijn onderaan 30 tot 500 meter en bovenaan op de meeste plekken zo'n 2 kilometer breed. Bij Sainte-Enimie is de kloof met ca 1200 meter op z'n smalst en steilst.

More Photos

Camping Del Ron - Blayoux

Gorge du Tarn

Is a gorge located in the Cevennes region, not far from the Cevennes National Park in the Lozère and Aveyron departments in southern France. The Tarn flows through the gorge. This gorge, about 500 meters deep, is located between two large dry limestone plateaus or Causses, namely the Causse Méjean in the southeast and the Causse de Sauveterre in the northwest.

The gorge starts at Ispagnac and extends downstream over 50 km to Le Rozier. Because the road through the Gorges du Tarn runs through the gorge both at the bottom of the slope and at the bottom (and not like many other Gorges at the top), the traveler gets the feeling of entering the interior of a stone world, as if one has been 'swallowed' by the mountain range. They are constantly confronted with all kinds of steep rock walls and other masses of stone.

You can also canoe through the canyon and in the narrow part of the canyon is the cave La Mornie. The narrowings are between La Malène and Les Détroits.

The gorges consist of limestone, marl and dolomite and are 30 to 500 meters at the bottom and about 2 kilometers wide at the top in most places. At Sainte-Enimie, the gorge is narrowest and steepest at about 1200 meters.

Het Dorp, de Camping, Blayoux en Omgeving...

ALT NAME

ALT NAME

ALT NAME

ALT NAME

ALT NAME

ALT NAME